PONUKA  PRÁCE


Vývojové centrum spoločnosti A.B.Euro Financial Consulting s.r.o. je zamerané na vývoj prípravkov s pridanou hodnotou.

A.B.Euro Financial Consulting s.r.o. je výrobcom vysoko kvalitných, dostupných produktov nielen pre prevenciu ale aj pre pacientov v Európe i mimo nej, aby sme lepšie podporovali každodenné potreby ľudí v oblasti zdravotnej starostlivosti.

V rámci spoločnosti  sa snažíme o to, aby bola starostlivosť nie právom, nie výsadou. Viac než kedykoľvek v minulosti ľudia potrebujú lepší prístup ku kvalitnej starostlivosti dnes. Spoločne s odborníkmi, lekárnikmi a osobami s rozhodovacími právomocami v rámci systému aj my cítime záväzok v oblasti znižovania nákladov a lepšieho prístupu vo poskytovanie starostlivosti.

A.B.EFC je výrobcom vysoko kvalitných, dostupných produktov nielen pre prevenciu ale aj pre pacientov v Európe i mimo nej, aby sme lepšie podporovali každodenné potreby ľudí v oblasti zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa všetci spoliehame.


Pre záujemcov o prax a zamestnanie:

Potrebnú prax pre nových záujemcov:

Zašlite svoje CV a motivačný list na: berek@dezitol.eu

Uveďte oblasť praxe zo zoznamu, prípadne svoj záujem spresní a termín, kedy chcete praxi absolvovať. Tiež uveďte či ide o povinnú alebo nepovinnú prax, ročník a typ štúdia.

Uzávierka prihlášok je 1.5.2021.


Oblasti:

Analytický vývoj - separačné metódy

Kontrola kvality - Laboratórium - validácia excelových sheet

Kontrola kvality - laboratórium fyzická - chemická

Kontrola kvality - Laboratórium - Finálny produkt

Organická procesné technológie

Organická syntéza

Preformulace - Vibračná spektroskopia

Vývoj pevnej fázy - screening