Bezalkoholová dezinfekcia na povrchy - 500ml DEZITOL AQUA PROFESIONAL STRONG

+ MENTOLOVÁ ESENCIA

OBLASTI POUŽITIA:

PT2: Na dezinfekciu povrchov, materiálov, vybavenia a nábytku, ktoré sa nepoužívajú na priamy kontakt s potravinami alebo krmivami. V prípade použitia na potraviny Pri dezinfekcii detských hračiek, povrchov a materiálov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a krmivami následne opláchnite vodou.

Medzi oblasti použitia patria okrem iného bazény, akváriá, voda na kúpanie a iné vody; klimatizačné systémy; a steny a podlahy, na nápravné ošetrovanie stavebných materiálov, v súkromných, verejných a priemyselných priestoroch a iných priestoroch určených na profesijné aktivity.

Výrobky, ktoré sa používajú na dezinfekciu vzduchu, vody, ktorá nie je určená na spotrebu ľuďmi či zvieratami, chemických toaliet, odpadovej vody, nemocničného odpadu a pôdy.

Výrobky, ktoré sa majú použiť ako súčasť textilných materiálov, tkanín, masiek, náterov a iného tovaru či materiálov s cieľom vyrobiť ošetrený tovar s dezinfekčnými vlastnosťami.

PT3: Veterinárna hygiena

Výrobky, ktoré sa používajú na účely veterinárnej hygieny, ako napríklad dezinfekčné prostriedky, dezinfekčné mydlá, výrobky pre ústnu alebo telesnú hygienu alebo výrobky s antimikrobiálnou funkciou.

Výrobky, ktoré sa používajú na dezinfekciu materiálov a povrchov spojených s umiestnením alebo prepravou zvierat.

PT4: Oblasť potravín a krmív

Výrobky, ktoré sa používajú na dezinfekciu zariadení, zásobníkov, potrieb na konzumáciu, povrchov alebo potrubí súvisiacich s výrobou, prepravou, skladovaním alebo konzumáciou potravín alebo krmív (vrátane pitnej vody) pre ľudí a zvieratá.

Výrobky, ktoré sa používajú na impregnovanie materiálov, ktoré sa môžu dostať do styku s potravinami.

PT5: Pitná voda
Výrobky, ktoré sa používajú na dezinfekciu pitnej vody (pre ľudí a zvieratá).

Musia byť vopred preskúmané individuálne podmienky a mikrobiologické hodnoty za účelom zistenia presného dávkovania pre dezinfekciu pitnej vody. Použitie fogovaním, zahmlievaním je určené len pre profesionálneho používateľa a nieje možné vykonávať v prítomnosti ľudí a vyžaduje použitie osobných ochranných pomôcok.

Dezinfekčný prostriedok vyrobený na prírodnej báze s koncentráciou účinnej látky 900ppm. Základnou účinnou látkou je aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (HCLO - prirodzený produkt ľudského organizmu).

Aktívny roztok DEZITOL AQUA PROFESIONAL STRONG je v súlade so súčasnou tendenciou vo svete - "znížiť množstvo chlóru a chemikálií pri čistení, dezinfekcii a sterilizácii vody, vzduchu, rastlinstva a celkového životného prostredia. Základnou účinnou látkou je aktívny chlór uvoľnený z Kyseliny Chlórnej (HCLO - prirodzený produkt ľudského organizmu).

NÁVOD NA POUŽITIE:

Použitie  riedený s pitnou vodou na rôzne povrchy, podlahy v pomere 1:2 vody handrou. Pri riedení 1:3 je účinnosť pre triedu PT3 30min. Aplikujte mechanickým dávkovačom, oplachom, sprchovaním, dostatočné množstvo na vytvorenie súvislej vrstvy, nechajte uschnúť min. 60 sek. a následne utrite. Pri dezinfekcii detských hračiek, povrchov a materiálov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a krmivami následne opláchnite vodou. 

reg.č. SK: bio/4537/D/20/CCHLP

reg.č. ČR: MZDR 6125/2021/OBP

protokol o skúške vedený pod č.:3377/2021, 5169/2021, 74970/2021, 74968/2021, 927/2021, 1160/2021, 8/2021/SVU


č. šarže: na obale

Možné dodať s príjemnou mentolovou esenciou. 

0,00 €